MINIPARK Programcsomag

Fizető Parkolás Nyilvántartó Rendszer

Hatékony szoftveres támogatás a fizetőparkolók ellenőrzésében!

Minipark Programcsomag - Fizető Parkolás Nyilvántartó Rendszer
Felkeltette érdeklődését a MINIPARK Programcsomag? Kérje ingyenes rendszerbemutatónkat!
Ugrás a lap tetejére!

Mi a Minipark Programcsomag?

A Minipark Programcsomag egy moduláris felépítésű, fizető parkoló menedzselő szoftver, amit speciálisan a parkolótársaságok igényei szerint, velük együttműködésben alakítottunk ki és fejlesztünk folyamatosan. A Minipark Programcsomag a fizető parkolók fenntartásának, ellenőrzésének, közterületen jogosulatlanul parkolók pótdíjazásának és a pótdíj behajtási folyamatnak a teljes ügymenetét képes ellátni.

A Minipark Programcsomag moduláris felépítésének köszönhetően, a használandó elemek, az adott parkolótársaság igényei szerint alakítható, ami mind a működés mind pedig a költségek terén is nagyfokú rugalmasságot biztosít. Használatával nagymértékben csökken az adminisztratív munka, így az ellenőrök a gépkocsik ellenőrzésével tölthetik a legtöbb időt. Beépített automatizmusainak köszönhetően, akár egyetlen ügyintéző is képes kezelni egy nagyobb parkolótársaság összes ügyét, használatával az ügyfélszolgálatok terhelése csökkenthető.

Hogyan működik?

Az ellenőrök a gépjárművek ellenőrzése során, egy okostelefonon futó alkalmazás segítségével, rendszám alapján kérdezhetik le a Minipark rendszerét az adott gépjármű parkolási jogosultságainak ellenőrzése céljából. A Minipark által közvetített információkból a parkolóellenőr megalapozott döntést hozhat, hogy az adott gépjárművel elkövettek-e parkolási vétséget, amennyiben igen megkezdheti az intézkedést a gépjárművel szemben. Az intézkedés eredményeként a Minipark rendszerében létrejön a pótdíjazási esemény, amely ezután a teljes folyamat központi eleme lesz. A parkolóellenőr az intézkedés során az eset adatait (képi és írott) közvetlenül az alkalmazásba viheti fel, ami az intézkedés végeztével továbbítja azokat a Minipark központi rendszerének. Az eset adatait, a készített fényképeket a parkolótársaság ügyvitellel foglalkozó munkatársai szinte azonnal megtekinthetik, kezelhetik az ügyviteli alkalmazásban. A parkolóellenőrök az eset rögzítését követően, a helyszínen egy mobilnyomtató segítségével az ellenőrzés összes szükséges nyomtatványát elkészíthetik.

Minipark Programcsomag folyamatábra
Minipark Programcsomag folyamatábra

Milyen részekből áll a Minipark Programcsomag?

A Minipark Programcsomag elemeit a fizető parkolás üzemeltetés munkafolyamataihoz illesztettük, és igyekeztünk úgy kialakítani rendszerünket, hogy az a teljes folyamatot lefedje. A fizető parkolók üzemeltetése alapvetően a közterületen lévő ellenőrök, és az ő munkájukat, valamint a meglévő ügyek ügymenetét koordináló diszpécserek, ügyintézők által történik. A Minipark Programcsomagot ezen rendezőelvek mentén alakítottuk ki, és hoztunk létre az ellenőröket segítő utcai ellenőrző alkalmazást, valamint az ügyintézők által használt ügyviteli alkalmazást. A rendszer ezen két fő elemét a közös szerver számítógép kapcsolja össze, amik az internet segítségével egy rendszert alkotnak. A rendszer előnyei közé tartozik, hogy az ellenőrök munkája percre pontosan követhető, az elvégzett ellenőrzések az ügyvitelen dolgozó munkatársak számára szinte azonnal megtekinthetők, kezelhetők.

Minipark Programcsomag - Szerkezeti felépítés
Minipark Programcsomag - Szerkezeti felépítés

Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás

A programcsomag részeként a közterületen dolgozó parkolóellenőrök Android rendszerű okostelefonokon futtatható programot kapnak, amivel az ellenőrzési munka döntéseit segítő lekérdezéseket indíthatnak, például egy gépjármű parkolási jogosultságának meglétéről (bérlet információ, sms parkolás). A szükséges információk birtokában megkezdhetik az intézkedést, rögzíthetik az adatokat, és az intézkedéshez kapcsolódó valamennyi dokumentumot kinyomtathatják.

Tisztában vagyunk vele, hogy egy intézkedés során számos körülmény nehezítheti az ellenőrök munkáját, elég csak az időjárásra gondolni. Az évek során az ő tapasztalataikat, visszajelzéseiket is alapul véve tökéletesítettük az utcai ellenőrző alkalmazást, hogy a közterületen végzett intézkedés a lehető legkevesebb hibával, a lehető leggyorsabban végbe mehessen.

A hibák minimalizálása érdekében az intézkedés során a fényképfelvételek mellett kizárólag a rendszám adatokat kell kézzel rögzíteni, minden mást – beleértve a pótdíjazási indokot is – csak ki kell választani a rendszerben található, előre felparaméterezett listákból.

Android alapú ellenőrző szoftver - Bejelentkezés
Android alapú ellenőrző szoftver - Jellegválasztás
Android alapú ellenőrző szoftver - Ellenőrzés
Minipark Programcsomag - Android alapú fizető parkolás szoftver

Az utcai ellenőrző alkalmazás előnyei

Közterületi használatra optimalizált

Tapasztalatokra épülő tervezés a parkolóellenőrök visszajelzései alapján

Többszintű jogosultsági rendszer

Előre feltöltött törzsadatok - A program minden szükséges adatot felkínál

Zárt rendszer az adatok védelme érdekében

GPS adatok kezelése

Fénykép kezelés, biztonsági jegyekkel ellátva

SMS parkolás és bérlet online ellenőrzés

Windows alapú ügyviteli alkalmazás

A parkolóellenőrök által rögzített és a központi szervernek továbbított esetek néhány perc elteltével láthatóvá és kezelhetővé válnak a Windows alapú ügyviteli alkalmazásban. Az ügyviteli alkalmazás a programcsomag lelke, lényegében minden, a parkolótársaság által rögzített eset ügymenetét itt lehet nyomonkövetni. Az ügyviteli alkalmazás a komplett ügymenetet képes lefedni az eset beérkeztétől az ügyféllel történő levelezésig, a behajtási folyamat támogatásáig, pótdíj befizetésének kezeléséig, tehát az esemény lezárásáig. Mennyiségi és érték statisztikák állíthatók elő a tárolt adatok alapján.

Az ügyviteli alkalmazás lehetőséget biztosít parkoló használati engedélyek (virtuális bérletek) értékesítésére, melyhez NAV kompatibilis számlázás és pénztár kezelés társul.

Az ügyviteli alkalmazás előnyei

Többszintű jogosultsági rendszer

A kis adminisztratív létszám mellett nagy eredményesség

Automatikus levelezés

NAV kompatibilis számlázó

Ügyfelek ügyintézéseinek felgyorsítása

Vitás ügyekben gyors bizonyítás a zárt adattovábbítás és képkezelés segítségével

Jobb fizetési morál

Napi, havi és éves jelentések elkészítése az üzemeltető számára

Pótdíj befizetési adatok fogadása (megfelelő előkészítést követően)

A vezetői feladatok támogatása ellenőri munka, valamint árbevétel statisztikákkal

A Minipark Programcsomagot jelenleg az ország több mint 20 parkolótársasága használja, havi szinten ellenőrzések ezreit végezve.

Minipark Programcsomag - Windows alapú ügyviteli program
Minipark Programcsomag - Windows alapú ügyviteli program
Minipark Programcsomag - Windows alapú ügyviteli alkalmazás

A Minipark programcsomag rugalmasan skálázható, ami kis üzemeltetési területű parkolótársaságainál történő használatát éppúgy lehetővé teszi, mint nagyvárosokban történő alkalmazását.

Milyen tevékenységek elvégzésében segít a Minipark fizető parkolás szoftver?

A Minipark Programcsomag lefedi a teljes ügymenet minden lépését. Nemcsak nyilvántartja a fizető parkolással kapcsolatos összes műszaki és pénzügyi adatot, de ezeket az ügyintézői nézet mellett vezetői szempontból is képes minden igényt kielégítően megmutatni. Az ügykezelés során az adatvédelmi előírások maradéktalan betartása és a bizonyítási eljárás magas szintű támogatása egyaránt nagy hangsúlyt kapnak.

UTCAI ELLENŐRZÉS

 • Rendszám alapján parkolási jogosultság ellenőrzés
 • Okostelefonnal végezhető ellenőrzés, szükség esetén pótdíj adatok rögzítése
 • Biztonság és a szervezhetőség növelése a GPS nyomkövetés segítségével
 • Az utcai ellenőrző alkalmazás minden törzsadattal rendelkezik ahhoz, hogy a rendeletnek / szabálynak megfelelő módon támogassa az ellenőri feladatvégzést
 • Parkolási engedélyek kezelése, lekérdezése

ÉRTÉKESÍTÉS, ÉS BEFIZETÉS KEZELÉS

A parkolási iroda egyik fontos feladata az, hogy a parkolási területtel történő gazdálkodás során a pénzügyi feldolgozás folyamatait kezelje. A pénzügyi folyamatok az alábbi szálakon futhatnak:

 • Rendszám alapján parkolási jogosultság biztosítás
 • Számlázás
 • Jóváírás kezelés
 • Pótdíj befizetés
 • Pénztár jelentés készítés

A rendszer a többféle befizetési módon kívül többféle befizetési jogcímet is kezel. Befizetési módok lehetnek, pénztárban készpénzes, csekkes, átutalásos, interneten bankkártyás. Befizetési jogcímek lehetnek a szolgáltatás jogcímei és a pótdíjazás jogcímei.

ADATKIKÉRÉS

A Minipark Programcsomagban a gépjármű üzembentartói adat nyilvántartásból az üzemeltető által meghatározott módon kikért adatok az esethez rendelhetők. A Minipark Programcsomag többféle adatkikérési módot is támogat.

Az üzembentartói adatok lekérése tekintetében informatikai rendszer funkcionalitás bővítést hajtottunk végre, tekintettel arra, hogy az adatok lekérdezése a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (továbbiakban KKSZB) útján érhető el Rendszer – Rendszer közötti kapcsolat révén, felhasználói beavatkozás igénybevétele nélkül.

LEVELEZÉS A PARKOLÁSI VÉTSÉGET ELKÖVETŐKKEL

A Minipark Programcsomag széleskörű támogatást nyújt az ügyfelekkel történő levelezés lebonyolításában. A programcsomag az alábbi folyamatokban tudja támogatni az ügyintézői feladatokat és csökkenteni az adminisztratív terheket:

 • Felszólító levelek előkészítése, feldolgozása, nyomtatása
 • Tértivevények és csekkek nyomtatása
 • A felszólító levelek visszaérkezett tértivevényeinek kezelése
 • Levelek sztornózása

A Minipark Programcsomag akár a bírósági szakaszig az összes felszólító levelet is képes elkészíteni csekkel, borítékkal, tértivevénnyel. Ha az ügy bírósági szakaszba lép, a rendszer elkészítheti azon állományokat, amelyek akár önállóan - ügyvédi iroda közbenjárása nélkül - is beadhatók a MOKK felé. Arra is van mód, hogy a folyamat egy tetszőleges pontján a parkolótársaság átadja a pótdíjkövetelést egy erre szakosodott behajtó cégnek. Ilyenkor a Minipark Programcsomag a szükséges adatállományokat az átadásra előállítja.

TELJES KÖRŰ ADATNYILVÁNTARTÁS

Ahhoz, hogy a Minipark Programcsomag használatával a folyamatok hatékonysága a legnagyobb legyen számos törzsadatot tartunk nyilván, mint például:

 • A város közterületeiről, körzet- utca/tér bontásban
 • Parkolási szabálysértési jogcímekről
 • Parkolási pótdíjakról
 • Parkolási vétségekről, azok bizonyító erejű digitális fénykép felvételeivel
 • Az ügyek aktuális állapotáról

PARKOLÁSI VÉTSÉGEK KEZELÉSE A FELSZÓLÍTÁSTÓL A VÉGREHAJTÁSIG

A címzett felszólítását követően az eset befizetés útján rendezhető. A fizetés elmaradása esetén megkezdődhet a követelés behajtása, melynek kezelésére a Minipark Programcsomag teljes körű funkcionalitást biztosít.

FIZETÉSI MEGHAGYÁS

A fizetési meghagyás a követelés behajtásra irányuló eljárás, amely során az ügyintézők elektronikus fizetési meghagyást adhatnak be a MOKK rendszerén keresztül. A Minipark Programcsomag támogatja, hogy a fizetési meghagyásra átadandó parkolási pótdíjtartozás eseteket megtekintsük, és - paraméterektől függően - elektronikus formában (XML) a MOKK rendszernek átadásra előkészítsük. Az előkészített XML állomány tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket a MOKK rendszer megkövetel. A funkcióval egyszerűsíthető a behajtási folyamat, hiszen a Minipark rendszerében rendelkezésre állnak mindazon információk, amelyek az elektronikus fizetési meghagyás folyamat indításához szükségesek.

VÉGREHAJTÁS

Amennyiben a fizetési meghagyási eljárás megindítása ellenére sem kerül befizetésre a követelés, úgy végrehajtásra kerül az ügy. Az ügyintézők elektronikus végrehajtásra adhatják az ügyet a MOKK rendszerén keresztül. A Minipark Programcsomag támogatja, hogy a végrehajtásra átadandó (jogerős fizetési meghagyások) parkolási pótdíjtartozás eseteket megtekintsük, - paraméterektől függően - elektronikus formában (XML) a MOKK rendszernek átadásra előkészítsük. Az előkészített XML állomány tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket a MOKK rendszer megkövetel. Az elektronikus végrehajtási lap alkalmazásának előfeltétele, az elektronikus fizetési meghagyás használata. A rendszer emellett támogatja az adott ügyhöz kapcsolódó, eddig felmerült követelések nyilvántartását, valamint a követelés összegének megemelését az elektronikus eljárás további díjaival.

INTERNETES ÜGYFÉLKAPU AZ ESETEK GÖRDÜLÉKENY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

A Minipark Programcsomag opcionálisan kiegészíthető egy webes szoftverkomponenssel, aminek segítségével, jól átlátható internetes felületen keresztül az ügyfelek megtekinthetik a parkolási vétségről rögzített információkat (részletes adatok, képek, pontos hely térképen, pótdíj összege, stb.). Az Ügyfélkapu használatával jelentősen csökkenthető az ügyfélszolgálati iroda terhelése, ügyfél tájékoztatási feladatuk tekintetében.

NETBÉRLET - INTERNETES PARKOLÁSI JOGOSULTSÁG ÉRTÉKESÍTŐ FELÜLET

A Minipark Programcsomag opcionálisan kiegészíthető egy webes szoftverkomponenssel, aminek segítségével, jól átlátható internetes felületen keresztül az ügyfelek kezdeményezhetik gépjárművük regisztrációját, parkolási jogosultság megvásárlása céljából, illetve a sikeres regisztrációs folyamat után meg is kezdhetik a vásárlást online bankkártyás fizetéssel. A Netbérlet használatával jelentősen csökkenthető az ügyfélszolgálati iroda terhelése, ügyfél parkolási jogosultság értékesítési feladatuk tekintetében.

Moduláris felépítés, rugalmas költségek

A Minipark Programcsomag moduláris felépítésű, így az adott parkolási társaság munkáját érintő üzleti folyamatoknak megfelelő programrészek megrendelésére is van lehetőség. A programcsomag az adott szervezet igényeire szabható, így a költségek is rugalmasan tervezhetőkké válnak. A programcsomag jelenleg az alábbi opcionálisan választható modulokból áll, melyek az alapfunkcionalitást kiegészítik:

puzzle

Automata Fényképezés Modul

A modul célja, hogy az ellenőrök feladatellátásuk során tapasztalt, a nem parkolási esetekhez közvetlenül kötődő, de üzemeltetést befolyásoló parkolójegy kiadó automatával kapcsolatos eseteket, esetleges rendellenességet is rögzíteni tudjanak, kapcsolódó fényképfelvételek készítésével. A modul biztosítja az így keletkezett esetek, rendszer általi nyomonkövethetőségét, parkolási társaságnak, illetve karbantartó szervezetnek való automatikus továbbítását.

Tovább olvasok

puzzle

Automata Karbantartó Modul

A modul célja, hogy az ellenőrök és az automata karbantartó egység munkatársai, parkolójegy kiadó automata meghibásodás esetén értesüljenek a kapcsolódó eseményekről. Ezáltal az egységek közötti információáramlás valós idejűvé válik, mind a hiba észlelésével, mind a hiba elhárítás megkezdésével és befejezésével kapcsolatosan. A modulban tárolt adatokból a hibajavítás időegysége is mérhető, a hibák osztályozásának megfelelően.

Tovább olvasok

puzzle

Észlelés Modul

A modul célja, hogy az parkolóellenőrök feladatellátásuk során tapasztalt, nem parkolási esetekhez kötődő eseteket, esetleges rendellenességet is rögzíteni tudjanak, kapcsolódó fényképfelvételek készítésével. A modul biztosítja az így keletkezett esetek, észlelések rendszer általi nyomonkövethetőségét, továbbá a megfelelő szolgáltatónak való továbbítását. Rendellenesség tárgya lehet a teljesség igénye nélkül: kidőlt / megrongálódott közlekedési tábla; kátyús úttest; hótorlasz; illegális szemét elhelyezés;

Tovább olvasok

puzzle

Jármű Modul

A modul a követelés behajtásra irányuló eljárást támogatja. Amennyiben a pótdíjazási eseményre a jogszabályban meghatározott időn belül nem érkezik befizetés, úgy az ügyintézők megkezdik a behajtási eljárás első fázisát. A pótdíjazási esemény időpontjában érvényes üzembentartói adatokra, mint címezett adatokra, fizetési felszólítást küldenek.

A modul az üzembentartói adatok Rendszer – Rendszer közötti kapcsolat révén, felhasználói beavatkozás igénybevétele nélküli lekérdezést biztosít a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (továbbiakban KKSZB) útján.

A modul választása abban az esetben célszerű, ha a pótdíj behajtási folyamatot a parkolási társaság önállóan, jogtanácsos közreműködésével intézi.

Tovább olvasok

puzzle

Fizetési Meghagyás Modul

A modul a követelés behajtásra irányuló eljárást támogatja, amely során az ügyintézők elektronikus fizetési meghagyást adhatnak be a MOKK rendszerén keresztül. A Minipark Programcsomag támogatja, hogy a fizetési meghagyásra átadandó parkolási pótdíjtartozás eseteket megtekintsük, és – paraméterektől függően – elektronikus formában (XML) a MOKK rendszernek átadásra előkészítsük. Az előkészített XML állomány tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket a MOKK rendszer megkövetel. A funkcióval egyszerűsíthető a behajtási folyamat, hiszen a Minipark rendszerében rendelkezésre állnak mindazon információk, amelyek az elektronikus fizetési meghagyás folyamat indításához szükségesek.

A modul választása abban az esetben célszerű, ha a pótdíj behajtási folyamatot a parkolási társaság önállóan, jogtanácsos közreműködésével intézi.

Tovább olvasok

puzzle

Elektronikus Végrehajtás Modul

A modul a követelés behajtásra irányuló eljárást támogatja. Amennyiben a fizetési meghagyási eljárás megindítása ellenére sem kerül befizetésre a követelés, úgy végrehajtásra kerül az ügy, az ügyintézők elektronikus végrehajtásra adhatják az ügyet a MOKK rendszerén keresztül. A Minipark Programcsomag támogatja, hogy a végrehajtásra átadandó (jogerős fizetési meghagyások) parkolási pótdíjtartozás eseteket megtekintsük, - paraméterektől függően - elektronikus formában (XML) a MOKK rendszernek átadásra előkészítsük. Az előkészített XML állomány tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket a MOKK rendszer megkövetel. Az elektronikus végrehajtási lap alkalmazásának előfeltétele, az elektronikus fizetési meghagyás használata. A rendszer emellett támogatja az adott ügyhöz kapcsolódó, eddig felmerült követelések nyilvántartását, valamint a követelés összegének megemelését az elektronikus eljárás további díjaival.

A modul választása abban az esetben célszerű, ha a pótdíj behajtási folyamatot a parkolási társaság önállóan, jogtanácsos közreműködésével intézi és rendelkezik a Minipark Programcsomag Fizetési Meghagyás Moduljával.

Tovább olvasok

puzzle

Ismeretlen Elkövetők Modul

A modul a követelés behajtásra irányuló eljárást támogatja. A modul választása abban az esetben célszerű, ha a pótdíj behajtási folyamatot a parkolási társaság külső adatfeldolgozó igénybevételével végzi. Külső adatfeldolgozó például az EPC Hungary Kft. A modul a rendszerben tárolt behajtásra átadandó adatokat a megkívánt formátumban előállítja a felhasználó részére.

Tovább olvasok

puzzle

Ügyfélkapu Modul (WEB alkalmazás)

Az Ügyfélkapu Modul a Minipark Programcsomag részeként kialakított közkedvelt megoldás, mely egy webes felületen keresztül lehetőséget biztosít a parkolási szabályokat megsértő autósnak, hogy ügyét naprakészen megtekinthesse, vagy akár pótdíj befizetést kezdeményezzen bankkártyával interneten keresztül. Az Ügyfélkapu Modul csökkenti az ügyfélszolgálat terhelését mivel tájékoztató adatokat nyújt a pótdíj kiszabásának körülményeiről, bemutatva a helyszínen készült bizonyítékokat (fénykép felvételek, esemény térképen történő megjelölése). Az Ügyfélkapu adatai szinkronban vannak az ügymenettel, így az ügyfél bármikor tájékozódhat esete állapotáról és a fizetendő pótdíj pontos összegéről is.

Tovább olvasok

puzzle

Netbérlet Modul (WEB alkalmazás)

A modul célja, hogy a Minipark Programcsomag szerves részeként webes felületet szolgáltasson a parkolási jogosultságok (bérletek) értékesítésére. A Netbérlet Modul webes felületén az önkormányzati rendeletben meghatározott típusú és árú parkolási jogosultságok értékesíthetők az ügyfelek részére. Ahhoz, hogy egy ügyfél a Netbérlet Modul webes felületén parkolási jogosultságot tudjon vásárolni szükséges az adott gépjármű regisztrációja. A regisztrált gépjárművekre, az arra jogosult felhasználó interneten keresztül, néhány kattintással megvásárolhatja a parkolási társaság által előre meghatározott típusú parkolási jogosultságaikat, legyen szó éves bérletről, vagy akár napijegyről. A sikeres banki tranzakciót követően a parkolási jogosultság az ellenőri készülékeken lekérdezhetővé válnak. A Netbérlet Modul használata jelentősen csökkenti a parkolási társaság ügyfélszolgálati irodájának személyes jelenlétet igénylő forgalmát.

Tovább olvasok

puzzle

Napijegy Modul (WEB alkalmazás)

A Napijegy Modul a Netbérlet Modul egy további opcionális funkciója, mellyel az autósok a Netbérlet Modulba történő regisztráció nélkül is vásárolhatnak bizonyos parkolási jogosultságokat, napijegyeket és hetijegyeket. A vásárlásokat az autósok a Netbérlet Modul webes felületén tehetik meg, ahol kiválaszthatják a számukra megfelelő napijegy típust, illetve a választott napijegy ellenértékének pénzügyi teljesítését is. A Napijegy Modul használatával a parkolási társaság ügyfélszolgálati irodájának terhelése még tovább csökkenthető.

Tovább olvasok

puzzle

Ellenőri Mozgáskövetés Modul (WEB alkalmazás)

Az Ellenőri Mozgáskövetés Modul segítségével lehetőség nyílik az ellenőrök mozgásának ellenőrzésére. A modul lehetőséget biztosít az ellenőri készülék mozgásának térképen történő megjelenítésére, az utolsó ismert pozíció lekérdezésére, valamint opcionálisan statisztikák megjelenítésére.

Tovább olvasok

Technikai követelmények

A Minipark Programcsomag többféle szoftverkomponensből álló rendszer, mely futtatása eltérő eszközöket igényel. Az eszközpark követelményeinek meghatározásában és az eszközök beszerzési forrásainak megadásával cégünk szakemberei készséggel tudnak segítséget nyújtani. Az alábbiakban részletezzük a Minipark Programcsomag szoftverkomponenseinek technikai követelményeit és általunk támogatott eszközökre is javaslatot teszünk.

Utcai ellenőrző alkalmazás

Minimális

 • Android alapú okostelefon
 • Android 8.0 vagy újabb
 • Legalább 480x800 dpi felbontás
 • Legalább 1 GB RAM
 • Legalább 1 GHz (dualCore) CPU

Ajánlott

 • Android alapú okostelefon
 • Android 11 vagy újabb
 • Legalább 480x800 dpi felbontás
 • Legalább 1 GB RAM
 • Legalább 2 GHz CPU

Adatátvitel

SIM kártya adatcsomag szolgáltatás. Az utcai ellenőrző alkalmazást futtató készülékek szolgáltatófüggetlen adatcsomagokat használhatnak, legalább 5 GB/hónap adatforgalommal. Telefon funkció használata esetén hanghívásra is alkalmas SIM kártya szükséges.

Az alábbi eszközök már bizonyítottak

Okostelefonok: Samsung Galaxy A, J és S sorozat
Mobil hőnyomtatók: Zebra ZQ 320, DATECS DPP 350

Ügyviteli alkalmazás

Minimális és ajánlott

 • Windows alapú asztali számítógép
 • Windows 10 operációs rendszer
 • 1920x1080 monitor felbontás
 • legalább MS Office Professional 2013 vagy újabb (kivéve Starter)
 • Csekk, tértivevény nyomtatására alkalmas lézernyomtató
 • legalább 100/100 Mbit/s (ajánlott: 1000/1000 Mbit/s) hálózati sebesség

Szerver

Minimális és ajánlott

 • Windows alapú fizikai vagy virtuális számítógép
 • 4 processzormag (ajánlott 8)
 • 16 GB RAM (ajánlott 32 GB)
 • Tárterület 1 TB (ajánlott 2 TB)
 • Windows 10 vagy legalább Windows Server 2016 operációs rendszer

Mi érdekelte ügyfeleinket?

Az alábbi kérdéseket gyakran nekünk szegezik, ha valaki érdeklődik a Minipark programcsomagunk iránt. Önben is felmerültek ezek a kérdések?

Van-e a MININFORM Kft.-nek telefonos ügyfélszolgálata?

Természetesen igen. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszereink támogatására és a felhasználóinkkal történő folyamatos kapcsolattartásra. Munkanapokon 8-16 óra között felkészült kollégák várják ügyfeleink hívását.

Kapcsolódik-e a rendszer a Nemzeti Mobilfizetés Zrt. adatbázisához az sms parkolások lekérdezésekor?

Természetesen igen, rendszer – rendszer közötti kommunikációval, interfész útján történik az adatlekérés, közvetlenül rendszám megadás után.

A Minipark Programcsomagban tárolt adatok hol találhatók? Kinek a kezelésében van?

A keletkezett adatok egy központi szerveren tárolódnak, mely szerver a parkolási társaságnál kerül elhelyezésre, mind a szerver, mind a tárolt adat a parkolási társaságé.

A Minipark Programcsomag támogatja-e a pótdíjbehajtási folyamatot külső szolgáltató, behajtó cég igénybevételével?

Igen, a rendszerben tárolt behajtásra átadandó adatokat a megkívánt formátumban előállítja, amely továbbítható az adatfeldolgozó, mint például az EPC Hungary Kft. felé.

Rendelkezik-e a Minipark Programcsomag NAV kompatibilis számlázó rendszerrel?

Igen, rendszer – rendszer közötti kommunikációval, interfész útján történik az adatszolgáltatás a keletkezett számlainformációkról.

Az ellenőrök által használt okostelefonokat mennyire tudják a felhasználók saját céljaira használni (internetezés, chatelés, stb.)?

A Minipark Programcsomag futtatására használt okostelefon a programcsomag feltelepítése után, célhardverré, munkaeszközzé válik, azon az ellenőrző alkalmazáson kívül, más alkalmazás futtatása nem engedélyezett. Telefonhívás szabadon nem kezdeményezhető, csak kizárólag előre elmentett számok hívhatók róla (segélyhívó, ügyfélszolgálat, stb.), természetesen hívásokat tud rajta fogadni.

Rendszer indításhoz kaphatunk-e segítséget, támogatást a szükséges információk összegyűjtéséhez?

Igen. A Minipark Programcsomag bevezetése, a szerződés kötési folyamat lezárultakor mindig szakmai konzultációval kezdődik, ahol a felek információt cserélnek a parkolási társaság üzemeltetési adatairól (zóna, közterület, üzemidő, várakozási díj, felhasználók, stb.)

Az ellenőrök által használt okostelefonok mobil szolgáltatójára van-e megkötés, vagy szabadon választható?

A Minipark Programcsomag futtatására használt okostelefonban bármely magyarországi szolgáltató (Telekom, Vodafone, Yettel) SIM kártyája használható.

Miért válassza a MINIPARK Programcsomagot?

Hatékony közterületi ellenőrzés, és ügyviteli munka

Parkolóellenőrök visszajelzései alapján kialakított utcai ellenőrző alkalmazás

Parkolási társaságra szabható kialakítás

Értékes vezetői információk a parkolási folyamatokról

Ügyfélszolgálat és teljes körű terméktámogatás

Minipark Programcsomag - Fizető Parkolás Nyilvántartó Rendszer

Miért válassza a Mininformot?

Teljeskörű
Üzemeltetői
Támogatás
Azonnali,
akár telefonos
segítségnyújtás
Rugalmas
Felhasználói
Igénykezelés
Csatári Éva
Irodavezető

Az eddigi munkám során ilyen megbízható céggel még nem dolgoztam. Ezúton is köszönöm kollégáim nevében is! :)


Felkeltettük érdeklődését?

Lépjen velünk kapcsolatba, hogy bővebb információkkal szolgálhassunk rendszerünkkel kapcsolatban!

Alábbi űrlapunk kitöltésével kérje ingyenes rendszerbemutatónkat, ahol munkatársunkkal megbeszélheti az Ön által irányított szervezet egyedi igényeit!

A következő, opcionálisan választható modulok érdekelnek (Mind / Egyik sem):

Rendszerbemutató kérése