KÖZREND Programcsomag

Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer

Széleskörű digitális támogatás a biztonságosabb és rendezettebb közterületekért!

Közrend Programcsomag - Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer
Felkeltette érdeklődését a KÖZREND Programcsomag? Kérje ingyenes rendszerbemutatónkat!
Ugrás a lap tetejére!

Mi a Közrend Programcsomag?

A Közrend Programcsomag (Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer) speciálisan a közterület-felügyeletek számára fejlesztett ellenőrző és ügyviteli szoftver, szakrendszer. A közterület-felügyeleti munka teljes folyamatát, az ellenőrzéstől az ügyféllel történő levelezésig lefedő szoftverkomponensekből álló rendszer. A Közrend Programcsomag a törvény által előírt ügyintézési határidők betartását és a felülvizsgálhatóság mérlegelését hivatott támogatni. A rendszer hatékonysága felügyelők tapasztalataira épülő, átgondolt, jól szervezett szabályrendszeren alapuló folyamatoknak köszönhető. Moduláris felépítésének köszönhetően, az adott felügyeletre szabható, ami a költségek terén is nagyfokú rugalmasságot biztosít. Használatával nagymértékben csökken az adminisztratív munka, így a felügyelők ott lehetnek a legtöbbet, ahol a legnagyobb szükség van rájuk – a közterületeken.

Hogyan működik?

A felügyelők a közterületek ellenőrzése során az adatokat közvetlenül az utcai ellenőrző készülékként alkalmazott okostelefonba vihetik fel, ahol az adott ellenőrzés képi és írott adatai egy adatcsomagként (eset) kerülnek letárolásra a Közrend rendszerében. Az esetet az okostelefonok szélessávú internetkapcsolaton keresztül az elkészítés pillanatában továbbítják Közrend központi rendszerének, így a felügyeleten lévő ügyintézők szinte azonnal birtokában lesznek az esettel kapcsolatos információknak. A felügyelők az ellenőrzés végeztével azonnal elkészíthetik a szükséges dokumentumokat a helyszínen az okostelefonhoz csatlakoztatott mobil nyomtató segítségével.

Milyen részekből áll a Közrend Programcsomag?

A Közrend Programcsomag elemeit a közterület-felügyeleti munka folyamataihoz illesztettük, és igyekeztünk úgy kialakítani rendszerünket, hogy az a teljes folyamatot lefedje. A felügyeleti feladatellátás alapvetően a közterületen lévő felügyelők, és az ő munkájukat, valamint a meglévő ügyek ügymenetét koordináló diszpécserek, ügyintézők által válik teljessé. A Közrend Programcsomagot ezen rendezőelvek mentén alakítottuk ki, és hoztunk létre utcai ellenőrző alkalmazást, valamint az ügyintézők által használt ügyviteli alkalmazást. A két fő szoftverkomponens közös szerver számítógéphez kapcsolódik, amik az internet segítségével egy rendszert alkotnak. A rendszer előnyei közé tartozik, hogy a felügyelők munkája percre pontosan követhető, az elvégzett intézkedések az ügyvitelen dolgozó munkatársak számára szinte azonnal megtekinthetők, kezelhetők.

Közrend Programcsomag - Szerkezeti felépítés
Közrend Programcsomag - Szerkezeti felépítés

Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás

A programcsomag részeként a közterületen dolgozó felügyelők Android rendszerű okostelefonokon futtatható programokat kapnak, amikkel a felügyeleti munka döntéseit segítő lekérdezéseket indíthatnak, legyen szó közterület hasznosítási, vagy behajtási engedélyek információinak lekérdezéséről. A szükséges információk birtokában elvégezhetik az intézkedést, rögzíthetik az adatokat, és az intézkedéshez kapcsolódó valamennyi dokumentumot kinyomtathatják.

Tisztában vagyunk vele, hogy egy intézkedés során számos körülmény nehezítheti a felügyelők munkáját, elég csak az időjárásra gondolni. Az évek során az ő tapasztalataikat, visszajelzéseiket is alapul véve tökéletesítettük az utcai ellenőrző alkalmazást, hogy a közterületen végzett intézkedés a lehető legkevesebb hibával, a lehető leggyorsabban végbe mehessen.

A hibák minimalizálása érdekében az intézkedés során a fényképfelvételek mellett kizárólag az igazoltatás során megszerzett adatokat kell kézzel rögzíteni, minden mást – beleértve a jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletek szövegét is - csak ki kell választani a rendszerben található, előre felparaméterezett listákból.

Közrend Programcsomag - Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás - Bejelentkezés
Közrend Programcsomag - Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás - Indok kiválasztás
Közrend Programcsomag - Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás - Fénykép készítés
Közrend Programcsomag - Android alapú utcai ellenőrző alkalmazás

Windows alapú Ügyviteli alkalmazás

A közterület-felügyelők által rögzített és a központi szervernek továbbított esetek néhány perc elteltével láthatóvá, és kezelhetővé válnak a Windows alapú ügyviteli alkalmazásban. Az ügyviteli alkalmazás a programcsomag lelke, lényegében minden a közterület-felügyelet által rögzített eset ügymenetét itt lehet nyomonkövetni. Az ügyviteli alkalmazás a komplett ügymenetet képes lefedni az eset beérkeztétől az ügyféllel történő levelezésig, a bírság befizetésének kezeléséig. Mennyiségi és érték statisztikák állíthatók elő a tárolt adatok alapján. A Közrend Programcsomag további erőssége a NOVA ESZNYER nyilvántartó rendszer felé történő kötelező adatszolgáltatás automatizáltsága.

Közrend Programcsomag - Ügyviteli program folyamatok
Közrend Programcsomag - Ügyviteli program folyamatok

A Közrend programcsomag automatizmusainak köszönhetően, akár egyetlen ügyintéző is képes kezelni egy nagyobb közterület-felügyelet összes ügyét. A programcsomag segítségével az adminisztratív munka töredékére csökkenthető a beépített sablon alapú levelezéssel, mely kiegészítve a csekk és tértivevény nyomtatással pillanatok alatt elkészíti akár több nap eseteinek komplett anyagát. Ezen felül a befizetések kezelése, felszólító levelek és feljelentések készítése, vagy az eset adatlapok nyomtatása történhet egyedi, vagy tömeges módon is.

Közrend Programcsomag - Windows alapú ügyviteli alkalmazás
Közrend Programcsomag - Windows alapú ügyviteli alkalmazás
Közrend Programcsomag - Windows alapú ügyviteli alkalmazás

A Közrend programcsomagot jelenleg az ország több mint 20 közterület-felügyelete használja, havi szinten intézkedések ezreit végezve.

Mit kínál a Közrend Programcsomag?

Teljes körű nyilvántartást közterületekről, szabálysértési jogcímekről

Távollétes és helyszíni bírságok kezelése

Levelezés a határidők figyelésével

Rugalmasan módosítható levélsablonok

Tértivevény és csekk nyomtatás rugalmas tartalommal

Számos szempont szerinti lekérdezést a kiszabott bírságokról

Statisztikák és kimutatások vezetői szempontból

Közterülethasználati és behajtási engedély nyilvántartás kezelést, ellenőrzést

Milyen előnyökre számíthat a használatával?

Nagyobb fegyelem és fizetési morál

A zárt levelezés és képkezelés a vitás ügyekben gyors bizonyítást tesznek lehetővé

Kis adminisztratív létszám mellett, megnövekedett hatékonyság

Az utcai ellenőrző eszköz a felügyelő keze alá dolgozik, így az adminisztratív terhek csökkennek

A kötelezően előírt havi és éves jelentések automatikusan elkészíthetők

Megfelelő előkészítést követően a bírság befizetési adatainak automatikus fogadása lehetővé válik

Az automatikus levelezési folyamatok jelentősen csökkentik az ügyviteli munkát

Folyamatos adatlekérdezés biztosítása a bírságokról, intézkedésekről (akár többféle szempont alapján is)

A vezetői, döntéshozatali munka segítése az ellenőri munka statisztikáival, valamint bevétel kimutatással

A Közrend Programcsomag általános jellemzői

Teljes körű adatnyilvántartás

A Közrend Programcsomag teljes körű adatnyilvántartást biztosít a város közterületeiről (körzet- utca/tér bontásban), a szabálysértési jogcímekről, bírságokról, esetekről (igény esetén azok bizonyító erejű digitális fénykép felvételeivel), ezen belül a bírságoltakról és a szabálysértés körülményeiről, távollétes helyszíni bírság esetekről, gépkocsikról, stb .

Biztonság és adatvédelem

Valamennyi termékünk így a Közrend Programcsomag tervezésekor és kivitelezésekor is nagy hansúlyt fektettünk a biztonságra. A legkorszerűbb titkosítási eljárásokkal és biztonsági megoldásokkal védjük ügyfeleink érzékeny adatait, hogy az információt csak az ismerje meg, akinek az szól. Az érzékeny adatok továbbítása titkosított csatornákon keresztül történik, ami védelmet nyújt az információk illetéktelen kezekbe kerülése ellen. A bizonyítási eljárásokhoz sokszor nélkülözhetetlen képeket manipuláció elleni védelemmel látjuk el, így biztosítva a tények hamisítatlan megjelenítését. Ezeken felül programcsomagjaink többszintű jogosultsági rendszert kínálnak ügyfeleinknek, így biztosítható, hogy egy szervezeten belül mindenki csak azt az információt kezelhesse, amivel neki dolga van.

Statisztikák a jó döntések szolgálatában

A Közrend Programcsomag számos statisztikát és kimutatást biztosít ügyfeleink részére, amivel segítheti a vezetőt az optimális, és költséghatékony döntés meghozatalában. A programcsomag segítségével ügyfeleink kimutatásokat készíthetnek bírságok befizetéseiről, vagy éppen az ellenőri munka hatékonyságáról, intézkedések területi eloszlásáról és annak összetételéről. Rendszerünk előállítja az ellenőrző listákat és napi jelentéseket a vezetők igénye szerint.

A közterület-felügyelő a helyszínen el tudja végezni:

A tényállás pontos azonosítását a szabálysértés / szabályszegés észlelésekor

Az intézkedési forma kiválasztását

Bizonyító erejű fényképek rögzítését

Szabálysértő adatok pontos bevitelét

Dokumentumok nyomtatását

Az eset automatikus továbbítását az ügyviteli rendszer felé

Az ügyviteli munkatárs a rendszerben el tudja végezni:

Központi rendszerbe beérkező események megtekintését

Üzembentartói adatok kezelését

Eljáró hatósági adatok kezelését

Szabálysértési eljárás dokumentumainak elkészítését

A befizetés adatok nyilvántartását

A felügyelet vezetője a rendszerben el tudja végezni:

Felügyelők munkájának monitorozását

Adminisztratív munka monitorozását

Mennyiségi és érték statisztikák előállítását és megtekintését

Bevételi adatok monitorozását

A Közrend Programcsomag rugalmasan skálázható, ami kis lélekszámú községek felügyeleteinél történő használatát éppúgy lehetővé teszi, mint nagyvárosokban történő alkalmazását.

Moduláris felépítés, rugalmas költségek

A Közrend Programcsomag moduláris felépítésű, így az adott közterület-felügyeleti munkát érintő folyamatoknak megfelelő programrészek megrendelésére is van lehetőség. A programcsomag az adott felügyelet igényeire szabható, így a költségek is rugalmasan tervezhetőkké válnak. A programcsomag jelenleg az alábbi opcionálisan választható modulokból áll, melyek az alapfunkcionalitást kiegészítik:

puzzle

Behajtási Engedélyek Modul

A modul lehetővé teszi behajtási engedélyek kiadását és ellenőrzését azok adatainak teljes körű nyilvántartásával. A közterület-felügyelők az utcai ellenőrző készülék segítségével, online módon, a helyszínen lekérdezhetik az engedélyek részletes adatait, melynek ismeretében dönthetnek a további intézkedési formáról. Elmondható, hogy az engedélyező és ellenőrző szerv elkülönül egymástól, a Közrend Programcsomag és az opcionálisan választható Behajtási Engedélyek Modul biztosítja az eltérő szervezetek közötti valós idejű információáramlást.

Tovább olvasok

puzzle

Észlelés Modul

A közterület-felügyeleti munka fő feladata az, hogy a közterületeken a jogszabályok betartását ellenőrizze és az ellenőri munka során keletkezett esetek feldolgozási folyamatait kezelje. Az Észlelés Modul segítségével, a fő feladat ellátása mellett, a közterület-felügyelők rendellenességeket is észlelhetnek, amelyeket megfelelő képdokumentáció kíséretében, eljuthatnak ahhoz a szolgáltatóhoz, akinek a hatáskörébe a rendellenesség elhárítása, kezelése tartozik. Az észleléseket az utcai ellenőrző készülékeken futó programok automatikusan továbbítják a központi szervernek. Az ügyintézők a Közrend Programcsomag ügyviteli alkalmazásában megnézhetik az elkészített észleléseket a hozzájuk tartozó képekkel együtt. A modul biztosítja az így keletkezett esetek, észlelések rendszer általi nyomonkövethetőségét, szolgáltatónak való továbbítását. Rendellenesség tárgya lehet a teljesség igénye nélkül: kidőlt / megrongálódott közlekedési tábla; kátyús úttest; hótorlasz; illegális szemét elhelyezés;

Tovább olvasok

puzzle

Felügyelői Mozgáskövetés Modul (WEB alkalmazás)

A modul két funkciót biztosít: a pozíció ellenőrzést, és a mozgáskövetést. Használatához mindössze egy böngésző szükséges.

Pozíció ellenőrzés: A funkció alkalmazásával az adott napon dolgozó felügyelők utolsó elérhető pozícióját lehet a webes felület által biztosított térképen megtekinteni. A pozíció ellenőrzés kifejezetten hatékony eszköz a felügyelői vezénylés során.

Mozgáskövetés: A funkció alkalmazásával a megjeleníthető adatokat szűrni lehet a felügyelők nevére, vizsgálati időszakra. Lehetőség van megjeleníttetni a felügyelő által megtett teljes útvonalat, illetve az intézkedési helyszíneket is. A megjelenített intézkedési pontokra kattintva, azok főbb jellemzőit a térképen megjelenő buborékbab azonnal meg lehet tekinteni.

Tovább olvasok

puzzle

Kerékbilincs és Elszállítás Menedzser Modul (WEB és Android alkalmazás)

A KEM – Kerékbilincs és Elszállítás Menedzser modul, a járművek szabálytalan elhelyezésekor alkalmazható intézkedési formát támogatja:

 • Roncsautó észlelés, elszállítás
 • Szabálytalanul elhelyezett gépjármű észlelés, elszállítás
 • Szabálytalanul elhelyezett gépjármű észlelés, kerékbilincselés majd elszállítás

A felügyelői helyszíni munkát a modul Android alkalmazás eleme teljeskörűen támogatja az eljárás valamennyi szakaszában: esemény észlelés, intézkedés dokumentálás fénykép felvételekkel, mindezt a jogszabályban előírt eltelt idő figyeléssel. A felügyelői munkát teljeskörű és valósidejű, diszpécseri web felület támogat. A diszpécseri felületen nyomonkövethetők a folyamatban lévő esetek, az idő múlásával valamint a releváns időpontokban a rendszer figyelmezteti a felhasználót intézkedések megtételére. A modul naprakész információt biztosít a rendszerben tárolt adatokról.

Tovább olvasok

puzzle

Közterület Használati Engedélyek Modul

A közterület használatra vonatkozó engedélyek kiadása elsősorban a Városgazdálkodási Iroda feladata. A közterületen elhelyezett műtárgyak, építmények, anyagok, hirdetőeszközök stb. érvényes engedélyeinek meglétét a közterület felügyelők ellenőrzik. Az erre jogosító dokumentum a közterület-használati engedély. A közterület-használati engedélyek kiadása szigorú, jogszabályi háttérrel alátámasztott engedélyezési folyamaton alapszik. Közterület-használati engedély hiányában, illetve a közterület engedélytől eltérő hasznosítása esetén a felügyelet szankcionálhat. A felügyeleti utcai számítógépes eszközön történő közterület-használati engedély ellenőrzés alapja egy informatikai nyilvántartás megléte. A modul lehetővé teszi a közterület-használati engedélyek kiadását és ellenőrzését azok adatainak teljes körű nyilvántartásával. A közterület-felügyelők az utcai ellenőrző készülék segítségével, online módon, a helyszínen lekérdezhetik az engedélyek részletes adatait, melynek ismeretében dönthetnek a további intézkedési formáról. A Közrend Programcsomag és az opcionálisan választható Közterület Használati Engedélyek Modul biztosítja az eltérő szervezetek közötti valós idejű információáramlást.

Tovább olvasok

puzzle

KF-Iroda, Internetes esetmegtekintő Modul (WEB alkalmazás)

A KF-Iroda, Internetes esetmegtekintő Modul a Közrend Programcsomag részeként kialakított közkedvelt megoldás, mely egy webes felületen keresztül lehetőséget biztosít a szabályokat megsértő autósnak, hogy ügyét naprakészen megtekinthesse. A KF-Iroda, Internetes esetmegtekintő Modul csökkenti az ügyfélszolgálat terhelését mivel tájékoztató adatokat nyújt a bírság kiszabásának körülményeiről, bemutatva a helyszínen készült bizonyítékokat (fénykép felvételek, esemény térképen történő megjelölése). A KF-Iroda, Internetes esetmegtekintő Modul adatai szinkronban vannak az ügymenettel, így az ügyfél bármikor tájékozódhat esete állapotáról és a fizetendő bírság pontos összegéről is.

Tovább olvasok

Csökkentse az adminisztratív költségeket és tegye hatékonyabbá az Ön által irányított felügyelet működését a Közrend Programcsomaggal!

Technikai követelmények

A Közrend Programcsomag többféle szoftverkomponensből álló rendszer, mely futtatása eltérő eszközöket igényel. Az eszközpark követelményeinek meghatározásában és az eszközök beszerzési forrássainak megadásával cégünk szakemberei készséggel tudnak segítséget nyújtani. Az alábbiakban részletezzük a Közrend Programcsomag szoftverkomponenseinek technikai követelményeit és általunk támogatott eszközökre is javaslatot teszünk.

Utcai ellenőrző alkalmazás

Minimális

 • Android alapú okostelefon
 • Android 8.0 vagy újabb
 • Legalább 480x800 dpi felbontás
 • Legalább 1 GB RAM
 • Legalább 1 GHz (dualCore) CPU

Ajánlott

 • Android alapú okostelefon
 • Android 11 vagy újabb
 • Legalább 480x800 dpi felbontás
 • Legalább 1 GB RAM
 • Legalább 2 GHz CPU

Adatátvitel

SIM kártya adatcsomag szolgáltatás. Az utcai ellenőrző alkalmazást futtató készülékek szolgáltatófüggetlen adatcsomagokat használhatnak, legalább 5 GB/hónap adatforgalommal. Telefon funkció használata esetén hanghívásra is alkalmas SIM kártya szükséges.

Az alábbi eszközök már bizonyítottak

Okostelefonok: Samsung Galaxy A, J és S sorozat
Tabletek: Samsung Galaxy Tab
Mobil hőnyomtatók: Zebra ZQ 520, DATECS DPP 450

Ügyviteli alkalmazás

Minimális és ajánlott

 • Windows alapú asztali számítógép
 • Windows 10 operációs rendszer
 • 1920x1080 monitor felbontás
 • legalább MS Office Professional 2013 vagy újabb (kivéve Starter)
 • Csekk, tértivevény nyomtatására alkalmas lézernyomtató
 • legalább 100/100 Mbit/s (ajánlott: 1000/1000 Mbit/s) hálózati sebesség

Szerver

Minimális és ajánlott

 • Windows alapú fizikai vagy virtuális számítógép
 • 4 processzormag (ajánlott 8)
 • 16 GB RAM (ajánlott 32 GB)
 • Tárterület 1 TB (ajánlott 2 TB)
 • Windows 10 vagy legalább Windows Server 2016 operációs rendszer

Miért válassza a KÖZREND Programcsomagot?

Hatékony közterületi ellenőrzés, és ügyviteli munka

Felügyeletre szabható kialakítás

Értékes vezetői információk a közterekről, folyamatokról

Ügyfélszolgálat és teljes körű terméktámogatás

Közrend Programcsomag - Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer

Mi érdekelte ügyfeleinket?

Az alábbi kérdéseket gyakran nekünk szegezik, ha valaki érdeklődik a Közrend Programcsomagunk iránt. Önben is felmerültek ezek a kérdések?

Van-e a MININFORM Kft-nek telefonos ügyfélszolgálata

Természetesen igen. Munkanapokon 8-16 óra között felkészült kollégák várják ügyfeleink hívását.

Kapcsolódik-e a rendszer a NOVA SZNYR nyilvántartó rendszerhez?

Természetesen igen, rendszer – rendszer közötti kommunikációval, interfész útján történik az adatszolgáltatás.

Van-e lehetőség a Közrend Programcsomagban helyi önkormányzati rendelet általi intézkedésekre?

Természetesen igen, a programcsomag bevezetése során részletesen egyeztetésre kerülnek a felügyelet által használatos intézkedés típusok.

Szükség van-e a Közrend Programcsomag használata esetén a nyomdai szabálysértési tömb kézi kitöltésére?

A programcsomag használatával a papír alapú nyomtatvány kitöltés megszűnik. A felügyelők a mobilnyomtató segítségével tudják előállítani az intézkedés helyszíni dokumentumait, így a tömböt is.

A felügyelők által használt okostelefonokat mennyire tudják a felhasználók saját céljaira használni (internetezés, chatelés, stb…)?

A Közrend Programcsomag futtatására használt okostelefon a programcsomag feltelepítése után, célhardverré, munkaeszközzé válik, azon az ellenőrző alkalmazáson kívül, más alkalmazás futtatása nem engedélyezett. Telefonhívás szabadon nem kezdeményezhető, csak kizárólag előre elmentett számok hívhatók róla (segélyhívó, ügyfélszolgálat, stb…), természetesen hívásokat tud rajta fogadni.

Rendszer indításhoz kaphatunk-e segítséget, támogatást a szükséges információk összegyűjtéséhez?

Természetesen igen. A Közrend Programcsomag bevezetése, a szerződés kötési folyamat lezárultakor mindig szakmai konzultációval kezdődik, ahol a felek információt cserélnek a felügyelet adatairól (közterület, helyi rendelet, engedély típusok, szervezeti azonosítók, felhasználók, stb….)

A felügyelők által használt okostelefonok mobil szolgáltatójára van-e megkötés, vagy szabadon választható?

A Közrend Programcsomag futtatására használt okostelefonban bármely Magyarországi szolgáltató (Telekom, Vodafone, Yettel) SIM kártyája használható.

Miért válassza a Mininformot?

Teljeskörű
Üzemeltetői
Támogatás
Azonnali,
akár telefonos
segítségnyújtás
Rugalmas
Felhasználói
Igénykezelés
Kekecs Richárd
Csoportvezető

A siófoki közterület-felügyelet legjobb szolgáltatója év díja!


Felkeltettük érdeklődését?

Lépjen velünk kapcsolatba, hogy bővebb információkkal szolgálhassunk rendszerünkkel kapcsolatban!

Alábbi űrlapunk kitöltésével kérje ingyenes rendszerbemutatónkat, ahol munkatársunkkal megbeszélheti az Ön által irányított közterület-felügyelet egyedi igényeit!

A következő, opcionálisan választható modulok érdekelnek (Mind / Egyik sem):

Rendszerbemutató kérése